Nieuws

Eindelijk zijn er legale online casino's

(Oktober 2021) Het heeft lang geduurd, maar vanaf nu zijn er eindelijk door de Kansspelautoriteit vergunde legale online gok websites. Het aantal is alleen nog erg bescheiden (10) en niet allemaal zijn al online. Daarnaast is het aanmeld gebeuren nogal problematisch (alleen in de startfase..?). Het wordt voor ons dus hoog tijd om deze website flink aan te pakken en in het teken te stellen van de legale Nederlandse online casino's. De beginpagina is in ieder geval al aangepast.

(November 2019) Ruim een jaar geleden heeft de 1e Kamer de Wet Kansspelen op afstand dan wel goedgekeurd, maar nu pas is er echt meer duidelijkheid gekomen. Om positief te starten: de eerste legale Nederlandse online casino's zullen naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2021 op de markt komen. Een jaar eerder gaat de nieuwe kansspel wet dan wel in, maar de Kansspelautoriteit (KSA) heeft tijd nodig om de aanvragen te beoordelen. Belangstellenden kunnen halverwege 2020 een aanvraag indienen en vervolgens neemt de KSA 6 maanden de tijd om deze te beoordelen. Op zich ook wel logisch dat het veel tijd gaat kosten, want de vereisten zijn niet gering. Onlangs gaf de KSA duidelijkheid waaraan toekomstige online kansspelen aanbieders aan moeten voldoen en hoe dit bij de aanvraag al getoetst wordt.

Nog een dik jaar geduld dus... nu kiezen voor een buitenlandse aanbieder is niet verstandig. De KSA heeft afgelopen jaar al behoorlijk wat gok bedrijven boetes opgelegd. Deze krijgen ook nog eens te maken met een "bekoelingsperiode" van 2 jaar alvorens zij een vergunning kunnen aanvragen. Je ziet dan ook dat veel gerenommeerde online casino's Nederlandse spelers weren. Als je nu als Nederlander kan gokken bij een online casino, dan is de kans groot dat deze aanbieder in 2021 niet de Nederlandse markt wil gaan betreden. Of dit een teken van betrouwbaarheid is...?

Artikels:

(Februari 2018) Eindelijk...! De 1e Kamer heeft de Wet Kansspelen op Afstand goedgekeurd en dat betekend groen licht voor de online kansspelenmarkt om legaal de Nederlandse markt te betreden. Snel zal dit niet gebeuren en er is nog wel veel onduidelijk. In de eerste plaats is het de verwachting dat de wet begin 2020 in zal treden. Dan volgt er een periode dat "gokbedrijven" bij de Kansspelautoriteit (KSA) een vergunning kunnen gaan aanvragen. De KSA zal veel tijd nemen om de aanvraag te toetsen, aangezien er aan veel voorwaarden voldaan moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het tegen gaan van gokverslaving en weren van minderjarigen. Voor online gokbedrijven die in het buitenland gevestigd zijn, zal er waarschijnlijk een "bekoelingsperiode" van kracht worden. Dit betekend een voorsprong van o.a. Holland Casino die online kansspelen willen gaan aanbieden. De reden van de bekoelingsperiode is waarschijnlijk om buitenlandse aanbieders die een vergunning willen aanvragen, eerst een lange periode te kunnen toetsen. En wel op het voldoen van de nu geldende prioriteitscriteria. Dus niet richten op Nederlandse spelers (geen iDeal, geen typisch Nederlandse benamingen, e.d.). Hoe lang dit gaat duren is onbekend, de wens vanuit de 1e Kamer is maar liefst 2 jaar.

De goedkeuring betekend dus niet dat je nu legaal online kan gokken bij een online casino die gevestigd is in het buitenland. De KSA zal in de tussentijd handhavend blijven optreden en de kans is groot dat ze de "gedoogvoorwaarden" (prioriteitscriteria) nog strikter gaan toetsen. Veel online casino's zullen Nederlandse spelers niet meer accepteren om zodoende eerder en vergunning te kunnen krijgen (of liever gezegd... voor veel geld kopen). Wij zijn hier wat huiverig voor... betrouwbare aanbieders zullen tijdelijk "verdwijnen" en de minder betrouwbare blijven over.

(Oktober 2018) Langer dan een jaar geen nieuwsbericht, wil zeker niet zeggen dat er niks gebeurt is. Er zijn de afgelopen tijd namelijk een paar online casino's die van de Kansspelautoriteit (KSA)een forse boete hebben gekregen en dat puur n.a.v. de aangescherpte prioriteitscriteria. De bedrijven achter de betreffende online casino's hebben geprobeerd hier tegen in beroep te gaan, maar zonder gewenst resultaat (tot nu toe). Mede hierdoor zijn er steeds meer gokbedrijven die hun deuren hebben gesloten voor Nederlandse spelers. Helemaal naar wens van de KSA dus, maar blijkbaar hebben zij niet door dat hierdoor de deur verder wordt opengezet voor de niet zo betrouwbare aanbieders. Dit komt mede omdat de goede Nederlandse review websites ook zijn "gedwongen" door goede online casino's om hun promotie materiaal te verwijderen. Zij hebben zeker wel alternatieven, maar daaronder zijn ookde nieuwere gok websites die zich zelf nog niet hebben bewezen.

Vanuit de politiek wordt er toch wel ingezien dat de aangepaste Kansspel wetgeving (Wet Kansspelen op afstand) snel van kracht moet worden. Het moet echter nog steeds door de 1e Kamer heen! Het is niet te geloven hoe lang het daar al ligt... Momenteel wordt er gezegd dat op z'n vroegst in 2019 online kansspelen vergunningen kunnen worden verstrekt aan buitenlandse gok bedrijven.

(Juni 2017) Ondanks het gegeven dat legalisering van de online kansspelen markt bijna een feit is, heeft de Kansspelautoriteit z'n prioriteitscriteria (lees gedoogbeleid) aangescherpt. Het doel: nog strenger optreden tegen illegale aanbieders. Vele online casino's sluiten nu hun deuren voor Nederlandse spelers of nemen andere drastische stappen om maar te voldoen aan de richtlijnen. Niet omdat ze dit graag willen, maar om t.z.t. wel in NL een vergunning aan te kunnen vragen. Ongewenst effect is dat op deze manier de malafide online casino's overblijven en de betrouwbare "verdwijnen". Lees verder...

(Juli 2016) Het heeft lang geduurt maar de Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met de legalisering van online gokken. Het kabinet wilde graag een kansspelbelasting tarief van 20%, maar de Kamer heeft gekozen voor 29%. Dit betekend dat het voor online kansspelen aanbieders niet echt aantrekkelijk is om zich op de legale Nederlandse markt te richten. De verwachting is dan ook dat slechts rond de 50 aanbieders gaan voor een vergunning. Maar zover is het nog lang niet, want de Eerste Kamer moet ook nog instemmen met de nieuwe kansspelen wet. Als ook hier een meerderheid wordt gehaald voor de legalisering, dan gaat de gehele aanvraag procedure van start (via de Kansspelautoriteit). De verwachting is dat begin 2017 de eerste online kansspelen aanbieders legaal kunnen opereren.

(Maart 2016) Het afgelopen jaar is er veel overleg geweest tussen de Kansspelautoriteit en de branche vereniging van online kansspelen, daarnaast is het onderwerp "online gokken" ook door de politiek meerdere malen besproken. Het resultaat is dat wij nu eindelijk kunnen vermelden dat het niet lang meer zal duren, alvorens er legale online casino's zullen zijn waar Nederlandse spelers kunnen gokken. Tenminste... het doel is om halverwege 2016 de kansspelwet aan te passen waardoor het mogelijk zal worden. In de 2e kamer zal er naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid voor de aangepaste wet zijn en zo ook in de 1e kamer. Daarna zal het snel kunnen gaan... Online casino's e.a. online kansspelen aanbieders die voldoen aan de eisen van de Kansspelautoriteit, kunnen een vergunning aanvragen. Hoe lang dit proces gaat duren is nog niet bekend. Wel bekend is dat 29% als kansspelbelasting voor online aanbieders zal gelden. Met name voor online casino's is dit een erg hoog percentage en daarom niet interessant om op de Nederlandse markt te richten. Ook voor spelers zelf is dit niet een erg gunstige percentage, met name als er ook gekozen kan worden voor niet legale online casino's waarbij er geen kansspelbelasting wordt geheven. Echter de kans is reëel dat de Kansspelautoriteit illegale aanbieders hard zal gaan aanpakken...

Inmiddels wordt ook steeds meer duidelijk welke online kansspelen aanbieders zich legaal willen gaan richten op de Nederlandse markt. Via www.legaal-gokken.info kan je de geen vinden die nu al voldoen aan de voorwaarden van de Kansspelautoriteit en toegezegd hebben om in Nederland een vergunning aan te vragen op het moment dat dit mogelijk is. Op de genoemde websites vindt je niet enkel online casino's, maar ook bingo, poker, sportweddenschappen, krasloten, e.d.

Legaal gokken nog steeds niet mogelijk

(Februari 2015) Het is al weer even een tijdje geleden dat we hier een nieuws bericht hebben geplaatst. Het wetsvoorstel omtrent online kansspelen is nog steeds niet goedgekeurd en er zijn zelfs nog geen wijzigingen aangebracht. Het is zelfs zo dat de 2e kamer zich nog over het concept moet buigen. De doelstelling om in januari 2015 legaal gokken mogelijk te maken is dus niet gehaald. We hebben zelfs vernomen dat het nog minimaal een jaar gaat duren...

De kansspelautoriteit heeft echter niet stil gezeten. Zo zijn er diverse gesprekken geweest met online casino's die graag legaal de Nederlandse markt willen betreden en heeft de KSA kennis opgedaan in Malta (Het Mekka van de online kansspelen). Aan de andere kant is de KSA ook actiever geworden om illegale aanbieders te beboeten en dan met name de geen die zich richten op Nederlandse spelers. Zo heeft 28 januari 2015 het gokbedrijf ComeOn een boete van €180.000,- opgelegd gekregen. De reden: o.a. Nederlandse helpdesk en ideal als stortingsmogelijkheid. De grens tussen gedogen en boetes opleggen aan illegale aanbieders is wat ons betreft erg vaag aan het worden. Al zal de KSA zelf nooit toegeven dat er sprake is van een gedoogbeleid...

Wetsvoorstel online kansspelen

(Mei 2013) Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een concept-wetsvoorstel uitgebracht betreffende regulering online kansspelen. Indien je deze wil lezen, kan je hem HIER downloaden (pdf). Bedenk wel dat het een "concept" is en dus nog gewijzigd kan worden. Daarnaast zal het daadwerkelijke wetsvoorstel door de 2e en 1e kamer besproken moeten worden alvorens er vanuit het parlement evt. goedkeuring komt (met al dan niet meerdere wijzigingen).

Het interessantste uit de wetsvoorstel (vind ik), is dat er een streef datum genoemd is om daadwerkelijk legale online kansspelen aan Nederlandse spelers te kunnen bieden. En wel 01 Januari 2015. In theorie zijn er dan online casino's (e.d.) die een vergunning hebben om legaal de Nederlandse online markt te kunnen betreden. De eerste gegadigden zijn ook al "bekend": TMG (o.a. vd Telegraaf) / Holland Casino / Lotto / e.d. Opvallend is dat de "bekende" gegadigden met name Nederlandse bedrijven zijn. Als we kijken naar de huidige (illegale) grote online aanbieders uit het buitenland als 888 Casino en Unibet, dan zijn die erg stil...

Nederlandstalige online casino's benaderd door KSA

(Juni - December 2012) De Kansspelautoriteit heeft in eerste instantie 40 online casino's benaderd die zich met name richten op potentiële Nederlandse spelers. De criteria was: kansspelen aanbieden via een .nl website, aanbieden van de Nederlandse taal of reclame maken in Nederland. De KSA heeft deze 40 aanbieders dringend verzocht hiermee te staken en heeft ze een termijn van 2 maanden gegeven. De gene die dat niet zouden doen, konden rekenen op handhavende maatregelen.

Voor zover ik weet hebben alle benaderde online kansspel aanbieders voldaan aan de eisen, mede door het gegeven dat ze hiermee t.z.t. meer kans zouden kunnen maken op een Nederlandse kansspelvergunning. Na de eerste 40, zijn er nog veel meer benaderd door de KSA met als gevolg dat praktisch alle online casino's e.a. online kansspelaanbieders nu niet meer in het Nederlands beschikbaar zijn. Verder is het opvallend dat er nog wel een aantal online casino's zijn die dan wel niet een .nl website hebben, maar wel een Nederlandse naam. Oranje Casino, Klaver Casino, enz. Zelfs zien we een aantal van deze met bijvoorbeeld live casino spellen met Nederlandstalige dealers / croupiers...

Ondanks de genomen maatregelen van de KSA, zijn er zeker nog wel online casino's die een Nederlandstalige website aanbieden. Het is mij echter nog niet duidelijk waaruit de "handhavende maatregelen" bestaan en of deze sowieso wel doorgevoerd kunnen worden zonder een WOK (Wet op Kansspelen) wijziging.

Eind 2012 zijn er oriënterende gesprekken (Meet & Greet) gevoerd tussen de KSA en een aantal aanbieders van online kansspelen. Doel: verwachtingen uitspreken van zowel de aanbieders als die van de kansspelautoriteit. Over de resultaten van de gesprekken wordt van beide kanten weinig losgelaten. Alleen Unibet reageerde over het voorgestelde percentage van de kansspelbelasting en de plannen om gokverslaving tegen te gaan: "Kansspelbelasting van 29% is te hoog en zal in het voordeel van illegale aanbieders werken", "Goed toezicht op probleemgevallen is belangrijk, maar niet vooraf al beperkingen opleggen".